สีวรกายพญานาคบอกถึงสิ่งใด

วรกายสีขาว     เชื่อว่า     ท่านคือผู้ทรงศีลทรงธรรม ใกล้หลุดพ้นภพภูมินาคา

 

สีวรกายพญานาคบอกถึงสิ่งใด

วรกายสีเขียว  เชื่อว่า       ท่านคือผู้หยั่งรู้ทิพยโอสถ ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วย

 

วรกายสีดำ     เชื่อว่า       ท่านมีอุปนิสัย ดุดัน ชอบสันโดษ เรียบง่าย และมีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สมบัติ  ใครต้องการทรัพย์จากพญานาค ก็มักจะบูชาพญานาคที่มีวรกายสีดำ

 

วรกายสีทอง    เชื่อว่า      ท่านคือผู้ที่ใกล้ชิดและคอยดูแลพระอริยสงฆ์ และเหล่าเทวดา ชอบฟังธรรม สวดมนตรา

 

วรกายสีแดง    เชื่อว่า      ท่านคือผู้ทรงฤทธิ์ มีพิษร้ายแรง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here